POE/BTC - Kèo cho a e thân thương đánh từ h đến sáng mai ko đạt tg sell lại ngay giá mua chênh lệch ko bao nhiu -+2
Buy: 0.00000185 - 0.00000186
Sell: 0.00000193 - 0.00000197
P/s: Phải cài cắt lỗ khí về 182. Qua đêm nay đến sáng ngày mai 9h sell lại bất cứ giá nào = lỗ 1 2 sts lời 1 2 sts cũng sell. Giá dự kiến bay trong đêm khi còn trên chart khi phá vỡ 182 thì vỡ. Nên chúng ta chấp nhận cắt lỗ 1 ít đánh đổi lời gần 10% 1 đêm.