POE/BTC - Binance
Buy: 0.00000184 - 0.00000187
Sell: 0.00000213 - 0.00000219
P/s: Buy trong ngày, chia vốn để vào lệnh cắt lỗ ở 3%. Chúc các bạn sớm win kèo