FTX:POLISUSD   POLIS / USD
polisusd . alt hầu hết đều đan có sóng hồi, 1 số alt mình check chart chia sẻ cho ae