SharkFollow

Siêu sóng! đừng bỏ lỡ

Giá lên
HOSE:POW   TCT DIEN LUC DAU KHI VN
Cả cơ bản và kỹ thuật đều ủng hộ cho Pow bước vào sóng 3 siêu dài.
- Khấu trừ chi phí, POW lãi sau thuế 603 tỷ đồng, gấp gần 4 lần quý 3/2020 và lãi ròng đạt 483 tỷ đồng, tăng 359% so với cùng kỳ.
- Xác lập sóng 3
- Taget: 17.8 hoặc xa hơn
Ai lên tàu cùng mình thì điểm danh nhé!
Chúc cả nhà may mắn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.