NguyenQuangHien

POW - GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Giá lên
HOSE:POW   TCT DIEN LUC DAU KHI VN
- Về kỹ thuật:
+ Xu hướng trung hạn: từ vùng đỉnh cũ 15 đến hiện tại, POW vẫn đang nằm trong trend giảm khi lần gần nhất tiếp cận đường xu hướng đã không thể phá vỡ nó và bị giảm trở lại.
+ Tuy nhiên, nếu xét từ vùng đáy của giai đoạn này (vùng giá 10), POW đang cho thấy một cấu trúc sóng tăng khá chắc chắn với các đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ, đáy mới cao hơn đáy cũ.
+ Cùng với việc khối lượng giao dịch trong giai đoạn này cũng đang có sự gia tăng đáng kể. Do vậy, chúng ta có thể kỳ vọng rằng POW sẽ break thành công đường xu hướng và trở lại các vùng đỉnh trước đó: 13 - 14 - 15
+ Hiện tại, giá đang trong giai đoạn điều chỉnh (11 phiên) và đang có những tín hiệu bật lên từ vùng 12 - 12.3. Đây là vùng giá an toàn thực hiện lệnh mua vào để bắt con sóng tăng ngắn hạn này trước khi phá được trendline trung hạn bên trên.
- Về cơ bản: pvpower chưa ra báo cáo quý 3 nên cũng không có quá nhiều điều để nói.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.