Zen110

pow uptrend trên tất cả các khung thời gian

Giá lên
HOSE:POW   TCT DIEN LUC DAU KHI VN
sau cú đóng cửa cây nến tuần trước thì lực mua rất mạnh , giá đảo chiều từ xu hướng giảm chuyển sang xu hướng tăng và tất cả các khung thời gian từ 1h, 4h , 1d , week , month đều là xu hướng tăng
và khối lượng giao dịch tăng đột biến là yếu tố khá quan trọng cũng ủng hộ xu hướng tăng , điều đó cho thấy lực mua hiện thời là rất mạnh
vùng giá 95xx-105xx cũng là vùng hỗ trợ rất mạnh , nên đặt mức cắt lỗ nếu mức giá đóng dưới 95xx
RSI : đang tạo một cái hidden divergence trong khung tuần cụ thể là RSI giảm thấp hơn đáy cũ nhưng giá thì cao hơn đáy cũ , điều đó cho thấy lực bán không đủ mạnh cho 1 xu hướng giảm và đây chỉ coi là cú điều chỉnh cho giai đoạn uptrend mới
MACD : đường MACD đang có dấu hiệu cross lên đường signal , đây là dấu hiệu khá tích cực và đường histogram đang có dấu hiệu ngã sang mà xanh của uptrend vì đây là bài phân tích dữ liệu khung tuần nên những tín hiệu MACD và RSI khá là ít bị nhiễu khi có những tín hiệu rõ ràng
và đây chỉ là bài phân tích tham khảo , không khuyến nghị đầu tư
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.