HoangMinhchannel

POW hai lần phá đáy không thành công

Giá lên
HOSE:POW   TCT DIEN LUC DAU KHI VN
POW hiện tại đang có tín hiệu tăng tương đối tích cực khi hai lần phá đáy không thành công tại vùng 11.35 - 11.5.

Dự kiến trong ngắn hạn, POW có khả năng tiếp tục tăng mạnh đến vùng mục tiêu 13.1.
Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Skype: hoangminhck.fast@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex