dinhchien

POW - Điện lực dầu khí VN - Kỳ vọng 13%

Giá lên
HOSE:POW   TCT DIEN LUC DAU KHI VN
Hệ thống giả lập đã tính 0.23% tổng phí giao dịch.

Giả định vốn: 1 tỷ, với rủi ro 1%/gao dịch >>> Khối lượng thực tế.
- Daily: Supertrend đang có xu hướng Tăng.
- H1: Chờ hồi, phá vỡ sideway vào lệnh.
Đỉnh sao cao hơn, đáy sau cao hơn: Tăng.