BINANCE:POWRUSD   Power Ledger / US Dollar (calculated by TradingView)
13 lượt xem
0
Đồ thị POWUSD khung D đã thoát khỏi xu hướng downtrend.
Đường giá đi chậm chắc theo kênh giá, từ vùng mua đến Target 1 ước đạt 72%
Kế hoạch giao dịch được đề cập bên trên. Các điểm gãy đồ thị sẽ được update