HOSE:PPC   CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
Cơn sóng giảm đang dần thu hẹp. Liệu PPC có thể bứt phá và vươn lên