HOSE:PPC   CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
Trước khi mình khuyến nghị PPC , PPC đã vượt thành công kháng cự tại 19,100 và tăng tới đỉnh tại 20,400, tuy nhiên sau đó do áp lực giảm của thị trường thế giới PPC sâu xuyên qua vùng 19,100 rồi hỗ trợ tại 17,600. Tuy nhiên trong mấy tuần gần đây PPC đã có một sự hồi phục rất tốt.
LSNT cốt lõi 9 tháng 2018 đi ngang vì lợi nhuận từ hoạt động tăng mạnh cùng với chi phí lãi vay giảm đã bù đắp cho thuế thu nhập doanh nghiệp tăng và thu nhập lãi tiền gữi giảm.
Nhịp hồi về fibo 61.8 sau đợt tăng mạnh có thể giúp PPC lấy đà tạo đỉnh mới vào năm sau. Dự kiến sẽ tiếp tục sideway một thời gian trước khi bứt hẳn xa khỏi vùng 19,100.