WyckoffianVietnam

PPC- Cần 1 nhịp break trên khung H1.

HOSE:PPC   CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
114 lượt xem
0
Đợi PPC break lại xu hướng H1, sau khi đã có nến rút chân.

Bình luận