mmfxtrading

PPC một công ty rất ít rủi ro

Giá lên
mmfxtrading Cập nhật   
HOSE:PPC   CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
PPC có ví trí lí tưởng gần những khu công nghiệp lớn đồng thời có lương tiền mặt rất lớn (~70 triệu USD) sẽ luôn giúp duy trì cổ tức tìền mặt hấp dẫn.
Tăng trường tiêu thụ điện mạnh là cơ hội để PPC tiếp tục phát triển.
Có nhiều dự án nâng cấp đê các nhà máy hoạt động hiệu quả hơn.
Hôm nay giá đã vọt lên rất mạnh break mức giá 19,000 (đóng cửa hôm qua tại 18,500) với bollinger mở rộng. Với sự nâng đỡ của các đường MA thì xu hướng tăng giá này được kỳ vọng khá bền vững.
Việc vượt qua ngưỡng kháng cư 19,000 cùng với những tiềm lực nội tại mạnh mẽ ở một ngành ít rủi ro thì PPC hoàn toàn có thể sẽ sớm đạt mức giá 2x,000.
Bình luận:
vọt tiếp :D

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.