Bin-LD

PPTBTC

BINANCE:PPTBTC   None
Đang hình thành mô hình 2 đỉnh, khả năng test về kháng cự fibo 5070 bật lại.