thang1

ppt/btc

BINANCE:PPTBTC   None
chờ nến h4 tạo cụm nến đảo chiều
tg vùng ma34 và ma89
thủng đáy của cây nến vừa rồi. chạy ngay