thang1

ppt/btc

BINANCE:PPTBTC   None
chờ nến h4 tạo cụm nến đảo chiều
tg vùng ma34 và ma89
thủng đáy của cây nến vừa rồi. chạy ngay
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.