BlockInfo

PPT/BTC

Giá lên
BINANCE:PPTBTC   None
Hiện tại PPT đã tạo đáy quanh vùng 33-34
Kì vọng cho một đợt tăng giá mạnh của PPT
Hỗ trợ 24H: 348x
Kháng cự 24h: 377x
Kì vọng: 44-54-65
Chúc giao dịch thành công

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.