BlockInfo

PPT/BTC

Giá lên
BINANCE:PPTBTC   None
Hiện tại PPT đã tạo đáy quanh vùng 33-34
Kì vọng cho một đợt tăng giá mạnh của PPT
Hỗ trợ 24H: 348x
Kháng cự 24h: 377x
Kì vọng: 44-54-65
Chúc giao dịch thành công