TrongLe

Phá Đáy

Giá xuống
HOSE:PTB   CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
Vùng hỗ trợ 44x đã bị xuyên thủng, phía dưới là một khoảng trống bao la, một khi cổ phiếu đã bước vào thị trường gấu thì ko biết đâu là đáy, cái chúng ta có chỉ là các đáy trong quá khứ, việc bắt đáy thì ko bao giờ là phương án tốt, chúng ta cần quan sát
goodluck
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.