HOSE:PVD   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ
153 lượt xem
0
Giá đã phá vỡ mô hình 2 đáy,
giá mục tiêu 42k
goodluck