HOSE:PVD   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ
79 lượt xem
0
PVD thời gian tới được hưởng lợi từ giá dầu thế giới có thể trở lại 100 $.