DatTong

PVD, Tổng công ty cổ phân khoan và dịch vụ khoan dầu khí

HOSE:PVD   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ
Trên biểu đồ tuần:
- Thị trường sideway: mô hình 2 đỉnh, 2 đáy
- Giá đang test cản tuần
Trên biểu đồ D1:
- Cho chúng ta một downtrend
- Giá đang test cản tuần, và xuất hiện mô hình tam giác giảm giá.
--> Nếu giá breakout cản--> Giá sẽ tiếp tục giảm sâu.
Bình luận: Giá breakout mô hình tam giác, tuy nhiêm breakout yếu !
Bình luận: +2k