HOSE:PVD   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ
Căng thẳng Nga-Ukraine chưa hạ nhiệt.
Nguồn cung thiếu hụt, Ả Rập ko chịu tăng sản lượng. Tình hìn sản xuất dầu đá phiến ở Mỹ gặp nhiều khó khắn.
Tựu chung lại là PVD lên 60k trong quý II này.
PVC có thể lập đỉnh mới... Múc nhanh nếu không muốn nghèo!!!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.