nhadautu79

PVD đã thoát trend giảm ngắn hạn

Giá lên
HOSE:PVD   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ
553 lượt xem
2
HOSE:PVD
Lực mua tương đối tốt, nếu nhập hàng phiên cuối tuần trước rủi ro T+ sẽ giảm bớt.
Nhà đầu tư lướt sóng có thể tham gia với tỷ trọng thấp.