truonghoanglong

Mua PVD tại giá 19.300 - 19.500 và bán tại giá 21.500 tại T+4

Giá lên
HOSE:PVD   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ
184 lượt xem
1
Mua tại phiên 17/5 và bán tại phiên 20/5 hoặc 21/5