utah0104

NHỊP ĐẬP VNINDEX 10/5 : KHÁNG CỰ - XANH BÁN ĐỎ MUA

NSE:PVP   PVP VENTURES LTD
_với thị trường sideway thì các mức kháng cự với hỗ trợ hoạt động khá hiệu quả,vì thế nếu giá cổ phiếu điều chỉnh về những vùng hỗ trợ mạnh hay đang tích lũy tốt có thể nhặt lấy vị thế và gia tăng tiếp khi giá đi lên như kì vọng,về dòng tiền thì vẫn đang xoay vòng các nhóm ngành vì vậy việc nắm giữ cũng cần kiên nhân vì thế để tránh fomo theo thị trường nhà đầu tư nên tạo một list các mã cổ phiếu theo tiêu chí của bản thân mình để theo dõi và tham gia khi đáp ứng các tiêu chí giao dịch của bản thân .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.