HoangMinhchannel

PVS Falsebreakout - Đảo chiều!

Giá lên
HNX:PVS   PETROVIETNAM TECHN
Quan sát cổ phiếu PVS vào ngày 26 tháng 4 mặc dù có tín hiệu phá đáy 20.8, báo hiệu cho xu hướng giảm sâu. Tuy nhiên, vài ngày sau đó, giá có tín hiệu bật mạnh trở lại và đóng lên trên lại vùng này, ngoài ra, lực cầu tại khu vực này cũng tương đối mạnh.
Dự kiến trong thời gian tới, cổ phiếu PVS có khả năng đảo chiều và tăng trở lại về mức target là 25.2.
Hoàng Minh
Tham gia nhóm Trading: 0911.86.79.87
Skype: hoangminh.fiu@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/FIUVNIndex

Bình luận