HungPK

PVS xu hướng chung dòng dầu

Giá lên
HNX:PVS   PETROVIETNAM TECHN
- Khuyến nghị: mua 15- 15.5
-cutloss:
- Target 1: 18
- Target 2: 22.5

Bình luận