anhtuanht211

PVS 7/7-5/8 2021, bắt đáy là thẳng tiến đến 36

Giá lên
HNX:PVS   PETROVIETNAM TECHN
153 lượt xem
0
Phân tích PVS dựa trên Fibonacy. Không khuyến nghị mua bán hay đầu tư

Bình luận