HOSE:PVT   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
PVT sau nhịp tăng 1, đã giảm chạm mây, phiên hôm nay xác nhận tăng trở lại.
Tăng tỉ trọng PVT
Trân trọng