HOSE:PVT   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
- Phiên hôm nay là phiên đẹp để vào lệnh khi xác nhận khối lượng và nến
- Hi vọng ngày mai sẽ test lại 1 chút tầm 17 là OK
- BUY PVT:
+ Điểm vào lệnh 17-17.5
+ Điểm cắt lỗ: 15-15.5 (tương đương khoảng 8%)
+ Điểm chốt lời: 22-23 (tương đương khoảng 30%)