Dat_FOMO

mới qua chứng thấy con hàng dầu khí rất đẹp

Giá lên
HOSE:PXI   CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP & DÂN DỤNG DẦU KHÍ
24 lượt xem
0
mục tiêu x2 trong 3 tháng, anh em cân nhắc vào hàng khối lượng vừa phải, không nên để hết trứng vào 1 dọ

Bình luận