MinhAnhhh

PYRUSDT chốt 295.73% theo tín hiệu sớm nhất của chỉ báo!!

KUCOIN:PYRUSDT   Vulcan Forged PYR / Tether
Ngày 21/09 Carrera GT đã phát tín hiệu BUY. Có thể thấy các điểm tròn biến xanh trên nền xanh +giá mở cửa đang ở phía trên.

Đây chính là thời điểm đẹp để tham khảo BUY. Đến nay PYRUSDT đã tăng 295%~
------------------------------------------------------

Hôm nay điểm tròn Future carrera đã chuyển xám!! Bạn có thể cân nhắc tạm rời khỏi vị thế để bảo toàn 21.1371% lợi nhuận.

Nhưng nếu bạn chưa muốn thoát và hi vọng giá sẽ tăng thì có thể quan sát thêm!
------------------------------------------------------

Chúc các bạn một ngày mới tốt lành!!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.