BINANCE:QKCBTC   QuarkChain / Bitcoin
207 lượt xem
4
QKC đang hoàn thành mô hình chiếc cốc và tay cầm!
Thông thường khi mô hình này hoàn thiện thì giá tăng rất mạnh!
Nhưng lưu ý giá hiện tại đã x3 so với giá đáy!!!

Bình luận