Bebicon

Mua mạnh QKCBTC (17/08)

Giá lên
BINANCE:QKCBTC   QuarkChain / Bitcoin
QKC đang có hỗ trợ rất mạnh là tenkan
QKC đã vào dãy mây kumo ta có thể kì vọng lên kumo dãy trên.
Chúng ta nên mua mạnh cổ phiếu này.

Bình luận