BINANCE:QLCBTC   QLC Chain / Bitcoin
cập nhật QLC / BTC trung hạn .