kudangsung1201

Đồ thị QUASUSDT ngày 12.4.2019

Giá lên
BITFINEX:QSHUSD   None
Đồ thị QASH khá tương đồng với ELF, sóng xác nhận đảo chiều xu hướng giảm. Đủ điều kiện cho các phiên tăng sóng với mức lợi nhuận khoảng 56% cho 1 tháng và có thể xa hơn.
- Do thời điểm hiện tại các đồ thị altcoin đang bị sốc tỷ giá so với btc , vậy nên chart atlcoin/ btc có xu hướng điều chỉnh mạnh, ta cần vùng buy 2 để đảm bảo an toàn.
- Kế hoạch giao dịch theo hình ảnh bên trên. Các biến đồ thi bất thường được cập nhật thường xuyên.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.