Trader-Pro-48

QTUM BREAKOUT

Giá lên
BINANCE:QTUMUSDT   Qtum / TetherUS
Biểu đồ các khung thời gian đã cho 1 tín hiệu breakout

hiện tại có 2 cách

Cách 1: gom từ vùng giá hiện tại - 2.167
stl : giá h1 đóng cửa dưới vùng 2.156
mục tiêu lợi nhuận 3.2

Cách 2:
khi nên vượt qua vùng đỉnh 2.266 có thể mua vào

Ae theo dõi nhé, nhớ cho ad 1 Like nếu thấy pt bổ ích nhé

Cảm ơn ae
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.