BlockInfo

Qtum/Usdt

Giá lên
BINANCE:QTUMUSDT   Qtum / TetherUS
Qtum đang có lực mua khá mạnh.
Kì vọng lợi nhuận 40% từ vùng giá hiện tại.
Tham khảo.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.