jackfrost53

RAYUSDT

Giá lên
FTX:RAYUSD   Raydium / USD
24 lượt xem
0
Giá quay về retest vùng hỗ trợ. TP tại 14,5 - lợi nhuận 20%
Bình luận: Lực mua lên mạnh, sắp đạt được target.

Bình luận