MinhAnhhh

Vũ trụ ảo Roblox

Giá lên
NYSE:RBLX   Roblox Corporation
Roblox là một nền tảng chơi game trực tuyến nhiều người chơi hoàn toàn miễn phí mà các nhân vật của họ có sự tương đồng nhất định với LEGO.

#Roblox Định hướng giao tiếp trong tương lai sẽ tuân theo ba nguyên tắc cơ bản. Đầu tiên, chức năng giao tiếp phải dựa trên cách chúng ta giao tiếp trong thế giới thực, điều này đặc biệt quan trọng trong trải nghiệm 3D nhập vai. Trò chuyện bằng cử chỉ và biểu cảm có thể phóng đại các chi tiết và cảm xúc.
Gần đây NIKE và Roblox đã hợp tác để tạo ra một thế giới ảo mang tên Nikeland, không chỉ mang tính thời sự mà còn là sự khởi đầu của siêu vũ trụ ảo!
------------------------------------------------------
Theo Carrera GT , ngày 05/11 chấm tròn Future Carrera đã chuyển màu xanh trên nền xanh. Như vậy chúng ta có thể tham khảo vào lệnh mua, cứ theo tín hiệu đến hôm nay, lợi nhuận đã lên tới 56%~~~
------------------------------------------------------
Chúc các bạn một ngày vui vẻ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.