tuanle16

Tặng bạn coin RCN/BTC

BITFINEX:RCNBTC   None
39 lượt xem
0
BTC hiện đang cầm cự ở mức 8k8
Phe bán BTC đang dần yếu, những người quan sát đang có xu hướng mua vào.
Coin RCN có thể có mô hình đảo chiều xuống, nhưng theo mình quan sát xu hướng BTC thì RCN sẽ không thành lập chiều xuống mà nó sẽ đi lên, và hiện coin này đang nắm ở mức giá đáy.

Bình luận

Hiện RCN đang 1460, ngắn hạn sẽ lên 18xx
Phản hồi