HHermes

REE!!! Bắt đáy 31.5 - 32, target 35 - 37 (view 2 - 3 tháng)

Giá lên
HOSE:REE   CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH
REE!!! Bắt đáy 31.5 - 32, target 35 - 37 (view 2 - 3 tháng)
Từ đầu năm cho đến nay 3 lần REE test vùng 29 - 30.x đều bật khá mạnh từ 9 - 20% (chưa tính margin). Hy vọng lần này nếu test về 31.x cũng không ngoại lệ.