DatTong

REE, công ty cổ phần cơ điện lạnh

Giá lên
HOSE:REE   CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH
REE ( Công ty cổ phần cơ điện lạnh)
Trên biểu đồ tuần:
- Cho chúng ta một cấu trúc uptrend.
- Tuy nhiên, xu hướng hiện tại là xu hướng đi xuống mạnh.
- Giá đang test hỗ trợ tuần, và đóng trên trên mức hỗ trợ
--> Kỳ vọng giá hồi lên 1 phần, cân nhắc xem xét thị trường đảo trend
Trên biểu đồ ngày:
- Giá đã phá vớ cấu trúc uptrend theo D1
- Hình thành đáy mới, thấp hơn đáy cũ
- Giá đang test vùng cản ngày- tuần
--> Kỳ vọng sự hồi giá, trước khi cấu trúc downtrend hình thành hoàn chỉnh
( Rất mong được sự thoải luận sôi nổi, mang tính chất đóng góp, xây dựng của các bác. Mong rằng chúng ta có thể chiến thắng trên thị trường chứng khoáng Việt)
Bình luận: + 5k