mmfxtrading

REE có thể mua mua lướt

Giá lên
HOSE:REE   CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH
Tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ đến từ kết quả tích cực của mảng điện và lợi nhuận từ thanh lý tài sản.
Hiện tại giá đang ở quanh giá 37,000, xu hướng hiện tại vẫn là xu hướng tăng, có thể xác định rất rõ kênh giá lên tại D1. Tại W1 sau khi break khỏi chuỗi inside bars giá đang đứng trước khả năng break được kháng cự tại 37,700.
Có thể mua luôn tại giá thị trường 37,300.
Bình luận: Gặp cản nên hồi dưỡng sức phá thôi nhỉ