Antony_sg

REE LẠI TỚI VÙNG MUA

Giá lên
HOSE:REE   CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH
122 lượt xem
1
Xét mô hình sóng cho thấy đã có lực bắt đáy, do giá lại quay về vùng cầu (demand), đây là mức giá mua rất hợp lý sau khi giá đã điều chỉnh hết sóng C.
Target 1 mức 41,000 - 41,500
Happy trading!

Bình luận