dinhhungtk309

Buy the dip, Long REEF , sl 5%

BINANCE:REEFUSDT   REEF / TetherUS
Hôm qua thị trường đỏ máu, BTC giảm gần 2000$ kéo theo các đồng tiền khác cũng giảm theo.
Anh em thuộc hệ Fututre có thể long Reef như hình nhé.
Nhớ đặt sl đầy đủ để tránh thiệt hại do BTC phá nha
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.