BINANCE:RENBTC   Ren / Bitcoin
Đợi tín hiệu Brek buy tại vùng 58x
target tại 3 mốc như hình
Stoploss: 545