kudangsung1201

Đồ thị RENBTC ngày 12.4.2019

Giá lên
BINANCE:RENBTC   Ren / Bitcoin
Đồ thị RENBTC ta lựa phương pháp giao dịch dựa trên trendline và kênh giá.
Target kỳ vọng đạt 42% sau 2 tháng.
Cần chia vốn để mua, bởi vùng mua khá rộng.