kudangsung1201

Đồ thị RENBTC ngày 12.4.2019

Giá lên
BINANCE:RENBTC   Ren / Bitcoin
Đồ thị RENBTC ta lựa phương pháp giao dịch dựa trên trendline và kênh giá.
Target kỳ vọng đạt 42% sau 2 tháng.
Cần chia vốn để mua, bởi vùng mua khá rộng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.