nguyenvanphuc1984

RFOX hàng game x3,4

Giá lên
KUCOIN:RFOXUSDT   RedFox / Tether
Là một con hàng game theo trend, đây là con hàng của Việt Nam tương tự như AXS. Nhưng hiện đang ở vùng giá tích lũy chưa bay, mới nhú thôi.
Cơ hội x3,4 là cao. Khối lượng giao dịch tăng cả chục lần so với tháng, tuần trước đó. Nên khả năng sẽ bay cao.
xin được sự góp ý của các bạn. Thanks.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.