HOSE:ROS   CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS
HOSE:ROS
Khả năng sẽ có cú hổi phiên 27/12.