mrhenry

RSR/USDT điều chỉnh đã xong sẵn sàng chinh phục ATH mới

Giá lên
BINANCE:RSRUSDT   RSR / TetherUS
- Khung D1 kênh giá đang được hỗ trợ bởi EMA21
- Khung H4 giá đã vượt qua EMA21 anh em có thể đặt lệnh canh BUY ngay tại EMA 21. Nếu giá đi qua EMA21 2-3% thì STL nhé.
Đây là ý kiến cá nhân không phải lời khuyên đầu tư!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.